เกี่ยวกับเรา

Dr.Danai Paditsuwan,

ดร.ดนัยย์ เริ่มต้นอาชีพในวงการแพทย์ด้วยการเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นเวลากว่า 20 ปี อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ เพื่อพัฒนาและทำงานในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามเพิ่มอีกหนึ่งแขนง ยิ่งไปกว่านั้น ดร.ดนัยย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคสลายไขมันด้วยเลเซอร์ (Laser-Assisted Liposuction) เป็นคนแรก และคนเดียวในภาคเหนืออีกด้วย

คลินิกหมอดนัยย์เวชกรรมเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยนายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางศัลยกรรมกระดูกโดยใช้ขื่อว่า “ศิริวัฒนาโพลีคลินิก” โดยให้บริการทางด้านการแพทย์และตรวจโรคทั่วไปและด้วยความรักในการอ่านหนังสือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการเดินทางไปประชุมอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก เพื่อหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ คุณหมอดนัยย์จึงเริ่มศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ความงามและการศัลยกรรมออกแบบเรือนร่าง ภายหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น DR.DANAI AESTHETIC CLINIC ในปี 2554 โดยให้บริการทางด้าน FACIAL AESTHETIC เน้นด้าน REJUVENATION และ BODY CONTOURING SURGERY ด้วยการทำ LIPOSCULPTURING SURGERY จนถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายการให้บริการที่ เน้นความปลอดภัย และคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาในด้าน REJUVENATION คือให้ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด